Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website ‘www.stannemanbier.be’, eigendom van en beheerd door ALIGENTI BV, het belooft ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt beveiligd en dat er in geen geval misbruik van zal worden gemaakt.

In deze gids komen de volgende onderwerpen aan bod: wie verantwoordelijk is voor de omgang met uw gegevens, de reden waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken en met welk doel, de legitimering van de gegevensverwerking, met wie we uw persoonlijke gegevens delen, hoe we deze verzamelen, waarom we verzamelen, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke processen we volgen.

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken en onze website te gebruiken, begrijpen we dat u de algemene voorwaarden met betrekking tot de bescherming en het delen van persoonlijke informatie hebt gelezen en begrepen. Bij ALIGENTI BV nemen we de verantwoordelijkheid om te voldoen aan bindende nationale en Europese gegevensbeschermingswetten, en we streven er altijd naar om uw gegevens op een eerlijke, loyale en transparante manier te behandelen.

1. VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSBEHANDELING

– Naam entiteit: Aligenti BV
– Hoofdzetel: Blaubergsesteenweg 21, 2230 Herselt
– Contact email: Erwin.vermeulen@stanneman.be

2. DOEL, LEGITIMATISERING & BEHOUD VAN DE GEGEVENSBEHANDELING,

OVER DE WEBSITE WWW.STANEMANBIER.BE

CONTACT FORMULIER
– Doel: Om een manier te vergemakkelijken waarop u contact met ons kunt opnemen, zodat we uw vragen en verzoeken kunnen beantwoorden. Ook om u informatie te sturen over onze producten, diensten en activiteiten, ook langs elektronische weg, als u het acceptatievakje aanvinkt.
– Legitimisering: de gebruiker stemt ermee in door ons om meer informatie te vragen door een contactformulier te verzenden en het vakje aan te vinken om ermee in te stemmen dat wij hen informatie sturen.
– Behoud: zodra we het verzoek hebben beantwoord dat via ons contactformulier is verzonden, of we hebben geantwoord per e-mail, bewaren we de gegevens van de klant niet, tenzij die een nieuw contactformulier hebben ingediend voor een andere vraag. In het geval dat we ermee hebben ingestemd om commerciële e-mails te ontvangen, blijven we e-mails verzenden totdat de klant vraagt om van de lijst met contactpersonen te worden verwijderd.

VERZENDEN VAN E-MAILS
– Doel: vragen beantwoorden, informatieverzoeken afhandelen, inspelen op de behoeften van klanten en reageren op hun twijfels.
– Legitimisering: de gebruiker geeft toestemming wanneer hij ons vraagt om hem informatie te sturen of een vraag te beantwoorden via zijn e-mail.
– Behoud: we bewaren geen persoonlijke informatie nadat de vraag van de klant is afgehandeld. Alleen terwijl we de vragen van de klanten beantwoorden, gebruiken we hun gegevens om de klant te kunnen antwoorden.

ABONNEMENT OP ONZE NIEUWSBRIEF
– Doel: om klanten ons bedrijfsbulletin, informatief nieuws en advertenties of aanbiedingen over onze producten en diensten over bars, pubs, koffiehuizen en tavernes te sturen, ook per e-mail.
– Legitimisering: de gebruiker geeft toestemming bij het abonneren op onze nieuwsbrief en/of commerciële e-mails
– Bewaring: we bewaren de informatie totdat de gebruiker vraagt ​​om van de mailinglijst te worden verwijderd en zijn toestemming intrekt.

WIE ONTVANGT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met:
– Derden die ons helpen bij het leveren van technologische diensten zoals platformaanbieders, hostingdiensten, onderhoud en databaseondersteuning, evenals onze eigen software en applicaties die uw persoonlijke informatie kunnen bevatten.
– Dit kunnen ook externe bedrijven zijn die ons helpen bij het leveren van digitale diensten, CRM (software voor het beheren van klant-bedrijfsrelaties), webanalyse, zoekmachines, hulpprogramma’s voor inhoudbeheer, inclusief inhoud die door gebruikers is gegenereerd.
– Ook publiciteitsbureaus, marketingbureaus, digitale media en sociale media aangezien deze ons helpen om publiciteit/marketing/campagnes aan te bieden, de effectiviteit te analyseren en het contact met gebruikers te beheren zodat we vragen kunnen beantwoorden.
– Ten slotte bedrijven die in-app-betalingen ondersteunen.

We verzekeren u dat al het delen van uw persoonlijke informatie die wij, of een van de externe bedrijven waarmee we werken, deelt, strikt in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS
Iedereen kan zijn toestemming om persoonlijke gegevens te delen op elk moment intrekken, maar dit moet worden gedaan door dezelfde persoon die oorspronkelijk toestemming heeft gegeven. Het intrekken van de toestemming stopt in geen geval het abonnementscontract of de eerder gegenereerde relaties.

Evenzo kunt u de volgende rechten uitoefenen:

– Verzoek om inzage in uw persoonsgegevens of verzoek om rectificatie van onjuiste gegevens.
– Verzoek om verwijdering van gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.
– Verzoek om beperking van gegevensverwerking in bepaalde omstandigheden.
– Vraag om een ​​onderzoek naar de manier waarop uw gegevens zijn verwerkt vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
– Vraag de overdraagbaarheid van de gegevens en gevallen vermeld in het reglement.
– Andere rechten erkend in de toepasselijke regelgeving.

Waar en hoe u uw rechten kunt aanvragen: Via een schriftelijk verzoek, gericht aan de beheerder, vanaf uw postadres of e-mailadres (aangegeven in deel 1). Het schriftelijke verzoek moet een verwijzing bevatten naar „Persoonlijke gegevens“ en u moet specificeren welk recht u wilt uitoefenen en welke persoonlijke informatie het in het bijzonder betreft.

In geval van verschil met het bedrijf in verband met de behandeling van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ‘GBA’ (https://www.privacycommission.be/).

BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Met als doel de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, informeren wij u dat we allerlei technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die nodig zijn om de veiligheid van de persoonlijke informatie die u heeft verstrekt te garanderen, zodat deze niet kan worden gewijzigd, verloren of toegankelijk is door niet-geautoriseerde bronnen.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BIJWERKEN
Het is belangrijk dat we een actuele database van uw persoonlijke gegevens kunnen bijhouden. Laat het ons altijd weten als er iets is veranderd. Integendeel, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het hebben van verouderde informatie over u als u ons niet op de hoogte stelt van een wijziging.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens op websites van derden waartoe gebruikers toegang hebben via onze webpagina. Het huidige privacybeleid kan worden aangepast aan wijzigingen op onze website, evenals wijzigingen in de regelgeving en wetten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Daarom raden we u aan om ons privacybeleid te lezen telkens wanneer u ervoor kiest om persoonlijke gegevens met ALIGENTI BV te delen via deze webpagina.